Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr neuadd bentref Llanwrda. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llanwrda a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bedair blynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llanwrda:

Cadeirydd/Chairman:

Counc. J. Shipton
Garreglefain
Porthyrhyd
Llanwrda
SA19 8AB

Is-Cadeirydd/Vice-Chairman:

Counc. J. Thompson (Independent)
Cae Brwyn
Llanwrda,
SA19 8BG

Counc. R. Jones, 31 Brodawel, Llanwrda, SA19 8AB01550 779134

Counc. B. Saunders (Independent), Bishops Mill, Llanwrda, SA19 8AD

Counc. M. Carroll (Welsh Labour), Post Office, Llanwrda, SA19 8HD 01550 777213

Counc. B. Haworth (Independent), The Old Mill, Station Road, Llanwrda, SA19 8EH 01550 777879

Counc. A. Turnbull, Felin Maestwynog, Llanwrda, SA19 8DE

Other Council Officers

County Councillor: Arwel Davies, Berrisbrooke Farm, Porthyrhyd, Llanwrda, Carmarthenshire SA19 8HD – 01558 650283.  TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk

Clerc/Clerk: Joy Waters, 56 Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman, SA18 3QN
Rhif ffôn/Tel. No.: 01269 594157
joywaters@hotmail.co.uk

Cofnodion cynghorau cymuned

2020 -2021

Mai 2022

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL Cofnodion cyfarfod Cyng

Ebrill 2022

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL Cofnodion cyfarfod Cyng

Mawrth 2022

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL Cofnodion y cyfarfod rh

Hysbysiad o Gyfethol

HYSBYSIAD O GYFETHOL Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru 2011

Cofnodion Chwefror 2022

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrd

Cofnodion Ionawr 2022

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrd

Minutes November 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL Minutes of the meeting

Cofnodion Tachwedd 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrd

Cofnodion Awst 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrd

Cofnodion Mehefin 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod rhithwir Cyngor Cymune

Minutes May 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL Minutes of the virtual

Cofnodion Ebrill 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod rhithwir Cyngor Cymune

Cofnodion Mawrth 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrd

Cofnodion Chwefror 2021

CYNGOR CYMUNEDO LLANSADWRN Cofnodion cyfarfod Timau MS Cyngor Cym

Cofnodion Ionawr 2021

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA Cofnodion cyfarfod rhithwir Cyngor Cymune

 

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA

DATGAN DIDDORDEB PERSONOL 2019/2020
15fed Mai, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Heol i’r Orsaf – Golau ychwanegol
19eg Mehefin, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) – Heol i Orsaf Llanwrda – Golau ychwanegol
Cynghorydd L .James/Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis
21ain Awst, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) – Heol i Orsaf Llanwrda – Golau ychwanegol
Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis
18fed Medi, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) – Heol i Orsaf Llanwrda – Golau ychwanegol
Cynghorydd L. James/Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis
18fed Hydref, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) – Heol i Orsaf Llanwrda – Golau ychwanegol
Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis
20fed Tachwedd, 2019
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) – Heol i Orsaf Llanwrda– Golau ychwanegol
Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis
22ain Ionawr, 2020
Cynghorydd B. Haworth – Heol i Orsaf Llanwrda – Golau ychwanegol

CYNGOR CYMUNED LLANWRDA COMMUNITY COUNCIL

DYDDIADAU CYFARFODYDD 2019/2020

17/04/2019

15/05/2019

21/08/2019

18/09/2019

18/10/2019

20/11/2019

22/01/2020

19/02/2010