Cyngor Cymuned

Mae’r Cyngor Cymuned yn cwrdd yn yr neuadd bentref Llanwrda. Mae’r Cyngor yno i gynrychioli pobl Llanwrda a’r cylch ac i ddeilio â materion o bwys lleol.

Mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol am faterion lleol megis trafnidiaeth, prosiectau lleol, goleuadau, baw cŵn a gweithgareddau yn ymwneud â thwristiaeth. Nid yw’r aelodau yn derbyn tâl a chânt eu hethol am gyfnod o bedair blynedd. Maen nhw yno i gynrychioli’r bobl sy’n byw yn eu hardal leol.

Dyma eich cynrychiolwyr presennol ar Gyngor Cymuned Llanwrda:

Cofnodion cynghorau cymuned

2019

Llanwrda Ionawr
Llanwrda Chwefror
Llanwrda cofnodion Mawrth
Llanwrda cofnodion Ebrill 2019
Llanwrda cofnodion Mai 2019
Llanwrda cofnodion Mehefin 2019
Llanwrda Awst 2019