Mae gan y pentref dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol, gan gynnwys gweithgynhyrchu (ar un adeg roedd ffatri yn y pentref, yn ogystal â melin wlân) ac amaethyddiaeth, sy’n parhau i fod yn ddiwydiant lleol pwysig heddiw.

Mae calon y pentref yn ei gymuned agos a gofalgar.

Fideos codi ymwybyddiaeth / hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Mae Un Llais Cymru – gyda chymorth Llywodraeth Cymru – wedi cyhoe

Dyddiad cau cais Cynllun Setliad yr UE (30-Mehefin)

Rydym yn cysylltu â chi ar ran yr elusen Settled, i’ch gwneud yn

Sgam gwe-rwydo Facebook – neges gan Heddlu Dyfed Powys

Os fyddwch chi’n derbyn neges drwy Facebook yn holi “ai ti yw hwn