Mae gan y pentref dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol, gan gynnwys gweithgynhyrchu (ar un adeg roedd ffatri yn y pentref, yn ogystal â melin wlân) ac amaethyddiaeth, sy’n parhau i fod yn ddiwydiant lleol pwysig heddiw.

Mae calon y pentref yn ei gymuned agos a gofalgar.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Mae

Notice-of-cooption-for-Llanwrda-Community-Council
Hysbysiad o Gyfethol

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn

Cronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Hoffwn eich hysbysu bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Dafy