Mae gan y pentref dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol, gan gynnwys gweithgynhyrchu (ar un adeg roedd ffatri yn y pentref, yn ogystal â melin wlân) ac amaethyddiaeth, sy’n parhau i fod yn ddiwydiant lleol pwysig heddiw.

Mae calon y pentref yn ei gymuned agos a gofalgar.

Cylchlythyr mis Mai CIC Hywel Dda

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Newyddion

Diweddariad Cyngor Sir Gâr

Cronfa Ymateb Cymunedol COVID- 19 Sir Gar Mae cronfa grant newydd