Mae gan y pentref dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol, gan gynnwys gweithgynhyrchu (ar un adeg roedd ffatri yn y pentref, yn ogystal â melin wlân) ac amaethyddiaeth, sy’n parhau i fod yn ddiwydiant lleol pwysig heddiw.

Mae calon y pentref yn ei gymuned agos a gofalgar.

Cofio 2020

Mae cyfnod y Cofio yn hanfodol bwysig i bob un ohonom, er mwyn in

Cyngor Iechyd Cymuned Newyddion

Yn ogystal â gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n di